sunnuntai 8. maaliskuuta 2009

Eräänlainen määritelmä minusta

Tein kuntotestin, kulttuurikuntotestin. Sysäyksen moiseen sain Helinän blogista. Tässä muutamia otteita testituloksista (varsinainen testitulosnivaska oli kokonaista 4 sivua pitkä). Kuvaavat minua joiltakin osin yllättävän hyvin (kohdat kursiivilla).

Psst. Jos tämä olisi ollut oikea kuntotesti, tulos olisi varmaan ollut aika lailla samaa luokkaa, jos ei huonompikin. Mutta tästäkin on suunta vain ylöspäin! :O)

PSSSSt. Mikseiköhän testissä muuten ollenkaan käsitellä kätten töitä yhtenä kulttuurin muotona? Mielestäni nekin ovat kulttuuria. Pisteeni olisivat varmasti kasvaneet roimasti. Vai lasketaanko ne muodin osa-alueeseen? Ovatko ne ylipäänsä kulttuuria sinun mielestäsi?

Olisi kiva päästä urkkimaan muidenkin testituloksia.

------------------------------

Testi tehty 08.03.2009 - 11:42

KUNTOTESTIN TULOKSET

Onneksi olkoon. Olette nyt suorittanut Kulttuurikuntotestin. Seuraavassa todetaan teidän tuloksenne.


IKÄ:
17-39 vuotta

KULTTUURIKUNTOPISTEESI:
6.46

Olette harjaantunut.
Kulttuurikuntotasonne on likimain tyydyttävä. Teille suositellaan kulttuurikunnon rauhallista, mutta määrätietoista kohentamista.

KULTTUURIKUNTOPOTENTIAALI:
Vastauksienne perusteella laskettu Kulttuurikuntopotentiaalinne on kohtalainen. Ihan hyvää elämää siis.

TEIDÄN ELÄMÄNTILANTEENNE:

Olette kehitysvaiheessa, jossa teillä on muutakin mietittävää kuin kulttuuriin liittyvät asiat. Pienten lasten kanssa elävänä teillä on kuitenkin arvokas mahdollisuus perehtyä kulttuuriin lapsuuden näkökulmasta. Teillä on tilaisuus välittää kulttuuriin liittyviä arvojanne lapsillenne sekä myös itse saada iloa, energiaa ja kenties koskettaviakin oivalluksia lastenkulttuurin moni-ilmeisestä kirjosta. Teidän on samalla myös syytä muistaa säilyttää kosketuspinta aikuisuuden maailmaan, ja kulttuuri tarjoaa tässäkin teille hyvän mahdollisuuden. Ongelmaksi elämäntilanteessanne saattaa muodostua aika ja sen puute. Joillakin paikkakunnilla on kuitenkin järjestetty esimerkiksi lastanhoitopalveluita kulttuuripalveluiden yhteyteen.

HARRASTATTE KULTTUURIA 8 TAVALLA:
Kirjallisuus, musiikki, kuvataide, tanssi, teatteri, elokuvat, muoti ja radion tai
television kulttuuriohjelmat, kuunnelmat, dokumentit ovat kulttuuriharrastuksianne mutta vietätte aikaa niiden parissa varsin harvoin.

SOSIAALISELTA KANNALTA KULTTUURIHARRASTUKSENNE ON:
Kulttuurin harrastamiseen liittyvät ihmiskontaktit ovat teillä merkittäviä. Kontaktien kautta teillä on ehkä myös mahdollista jollakin tapaa kehittyä suhteessanne harrastukseenne.

PERSOONALLISUUSPIIRTEITTENNE POHJALTA EHDOTAMME TEILLE TUTUSTUMISTA ESIMERKIKSI:
Olette henkilö, joka nauttii toiminnasta. Kaipaatte elämäänne vaihtelua ja hauskuutta, sekä vapautta poukkoilla omalla tavallanne asiasta ja paikasta toiseen.Teitä voivat kiinnostaa esimerkiksi vauhdikkaat tai hauskat elokuvat, fyysisemmät kulttuurin lajit kuten esimerkiksi tanssi tai teatteri. Tosin te ette ehkä niinkään ole kiinnostunut katselemaan kun muut tekevät sitä – te haluatte itse osallistua. Myös monet kevyen musiikin lajit saattaisivat kiinnostaa teitä. Jos luette, luette mieluiten lyhyitä ja hauskoja juttuja, sellaisia kuten Daniil Harmsin Sattumia.

SUOSITTELEMME, ETTÄ JUURI SIKSI KOKEILISITTE YLLÄMAINITTUJA LAJEJA ENNAKKOLUULOTTOMASTI:
Uskomme, että korkea henkinen kapasiteettinne (HIH!) antaa teille mahdollisuudet löytää juuri teidän elämäänne sopivat tavat ottaa yllämainitut suositukset huomioon sillä tavalla kuin se teille sopii. Ennemmin tai myöhemmin te löydätte teille oikean tien, tai useita sellaisia.

YLIPÄÄTÄÄN ELÄMÄNNE MERKITYS:
Te olette intohimoinen etsijä, joka haluaa ottaa selvää, mistä elämässä on kyse. Juuri siinä kulttuuri tarjoaa teille monia ja keskenään ristiriitaisiakin mahdollisuuksia. Kulttuurin avulla voitte löytää elämän tarkoituksen, tai monta sellaista.

PAIKKA, AIKA JA LÄÄKÄRIN ALLEKIRJOITUS:
Helsinki,
08.03.2009,
Tohtori Kulttuurikunto


MUIHIN TESTIN TEHNEISIIN VERRATTUNA KULTTUURIKUNTONNE ON:
Muihin testin tehneisiin verrattuna teidän kulttuurikuntonne on huonompi.

Ei kommentteja: